Produkter

Berner Medical har et bredt utvalg av åndedretts-, urologi- og stomiprodukter samt andre forbruksvarer, til bruk på sykehus så vel som i hjemmet.