Back

Ultralyd probe beskytter

Back

Ultralyd probe beskytter

Probetection™ Ultralyd probe beskytter-Infeksjonsforebyggende produkter.

Probetection™

  • Probetection™ Ultralyd probe beskytter- Infeksjonsforebyggende produkter.
  • Komplett produkt spekter for å beskytte pasienter, medisinsk personell og utstyret fra kontaminering under undersøkelsen.
  • Finnes i ulike medisinske faggrupper som kardiologi, operasjon, røntgen, gynekologi og urologi.
  • Finnes som sterile og ikke sterile produkter.
  • Produktlinjen er under kontinuerlig utvikling i nært samarbeid med ulike produsenter.

Hvorfor bruke probe beskytter:

  • Hvert år eksponeres ca to millioner for hepatit B, nær 1 million for hepatit C og 170,000 for HIV på verdens basis.
  • Forskning har vist at ultralyd utstyr kan utgjøre en smittekilde på sykehus.

Product number1204-02