Søren Berner

Berner Medical

Berner Medical er aktive innen respirasjon, stomi og urologiske produkter, samt en del andre forbruksmateriell rettet mot sykehus og hjemmetjenester.

FRA SILD TIL ARV

Vi startet som en liten familiebedrift som importerte sild til Finland fra fiskerihavnen i Stavanger tilbake i 1883. Selskapet ble grunnlagt av den unge nordmannen Søren Berner. I dag er Berner OY fortsatt et familieeid finsk selskap som sprer seg over nordiske og baltiske land. Det å være morgendagens beskyttere betyr for oss at vi med vårt arbeid bygger en bedre morgendag og fremmer velvære.

PRESS RELEASE 2022-03-21: Bröderna Berner AB erverver ClaraLab AB og forsterker dermed ytterligere Berner sin posisjon på det nordiske markedet for laboratorieutstyr