Back

SIMEX Cuff S

Back

SIMEX Cuff S

Er et automatisk subglottis sug med effekten av å forebygge blant annet ventilasjons relatert lungeinflammasjon (VAP).

Er et automatisk subglottis sug med effekten av å forebygge blant annet ventilasjons relatert lungeinflammasjon (VAP).

Kan stille inn sugekraft, sugetid og pausetid.

Fordeler:

  • Lukket automatisert system for subglottis suging
  • Reduserer forbruksmateriell slik som sprøyter, hansker og påkledning
  • Studier viser at regelmessig subglottisaspirationer er en kostnadseffektiv behandling for å redusere tilfellene av Lacherade et al. (2010)
  • Frigjør sykepleier ressurser

Simex cuff S er liten og veier kun 2,2 kg. Nesten lydløs, kun 35 DBA. 1000ml oppsamlingsbeholder. Internt DFS filter som forhindrer tilbakeslag.

Simex Cuff S har holder for IV-skinne, seng og vogn.

Funksjoner:

Tar effektivt bort sekret fra det subglottiske området.

Brukes sammen med endotrakeale og tracheal kanyler/tuber med sugeport for fjerning av sekret i subglottis.

Sugestyrke og sugefrekvens tilpasses etter pasientens behov.

Sugestyrken kan stilles fra 20 til 300 mbar (10 mbar intervall).

Sugetiden kan innstilles fra 1 til 60 sekunder og pausene kan innstilles fra 1 til 60 minutter.

AARC anbefaler at undertrykk for intermitterende sug for voksne er mellom 106 og 200 Mbar (80 til 150 mmHg). Samme retningslinjer anbefales av produsentene av endotrakeal og tracheal kanyler/tuber. Samme trykk anbefales for voksne ved bruk av Simex cuff S og cuff M.

Alarmer for full sekret beholder, lavt batteri eller utladet batteri.

Sikker og enkel å bruke.

Nesten lydløs, kun 35dBA i drift.

Innebygget batteriLav vekt.

Enkel menykontroll (fargekodet display).

Engangs sekretbeholder med integrert bakteriefilter og fortyknings middel

Product number100679 SIMEX Cuff S