Back

SIMEX Cuff M

Back

SIMEX Cuff M

Er et automatisk subglottisk sug med effekten av å forebygge blant annet ventilationsrelatert lungeinflammasjon (VAP).

Er et automatisk subglottisk sug med effekten av å forebygge blant annet ventilationsrelatert lungeinflammasjon (VAP).

Funksjoner:

Tar effektivt bort sekret fra det subglottiske området.

Brukes sammen med endotrakeale og tracheal kanyler/tuber med sugeport for fjerning av sekret i subglottis.

Sugestyrke og sugefrekvens tilpasses etter pasientens behov.

Sugestyrken kan stilles fra 20 til 300 mbar (10 mbar intervall).

Sugetiden kan innstilles fra 1 til 60 sekunder og pausene kan innstilles fra 1 til 60 minutter.

AARC anbefalte undertrykk for intermitterende sug for voksne er mellom 106 til 200 Mbar (80 til 150 mmHg). Samme retningslinjer anbefales av produsentene av endotrakeal og tracheal kanyler/tuber. Samme trykk anbefales for voksne ved bruk av Simex cuff S og cuff M.

Alarmer for fulll sekret beholder, lavt batteri eller utladet batteri.

Sikker og enkel å brukeNesten lydløs, kun 35dBA i drift.

Innebygget batteriLav vekt.

Enkel menykontroll (fargekodet display).

Engangs sekretbeholder med integrert bakteriefilter og fortyknings middel.

Product number100678 SIMEX Cuff M