Back

1 – dels urostomipose – klar

Back

1 – dels urostomipose – klar

Den hudvennlige og fleksible platen er laget av 100% hydrokolloider.

Hudbeskyttelse

Den hudvennlige og fleksible platen er laget av 100% hydrokolloider. Den tilpasser seg til små ujevnheter i huden og kan absorbere fukt fra stomien. Denne hydrokolloiden har en utmerket balanse mellom sikker feste til huden og en skånsom fjerning. Den oppklippbare hudbeskyttelsesplaten muliggjør en god tilpasning til ulike stomistørrelser.

Plastfilm

Posens plastfilm er luktfri og forhindrer utslipp av ubehagelig lukt fra posens indre.

Tilbakeslagsventil

En tilbakeslagsventil minimerer risikoen for tilbakestrømming av urin til stomien. Dette systemet hindrer urinlekkasje.

Avtapping

En fleksibel tapp for drenering av urin ut av posen, er festet nederst på posen. Tilslutning til nattposer er fullt mulig.

Product numberU1NC10F ZenSiv 1-dels urostomipose, klar, fleksibel avtapping, oppklippbar 10-57 mm
Product numberU1NC10F-HC ZenSiv 1-dels urostomipose, klar, Ultra Light, ekstra tynn plate, fleksibel avtapping, oppklippbar 10-57 mm